AI Art

Sztuka sztucznej inteligencji to dowolne dzieło sztuki, w szczególności obrazy i kompozycje muzyczne, utworzone za pomocą programów sztucznej inteligencji (AI). Czasami jest mylony ze sztuką cyfrową. Podczas gdy zarówno sztuka sztucznej inteligencji, jak i sztuka cyfrowa wymagają użycia technologii, sztuka sztucznej inteligencji charakteryzuje się wykorzystaniem algorytmów generatywnych i technik głębokiego uczenia się, które mogą autonomicznie tworzyć sztukę bez bezpośredniego wkładu ludzkich artystów.

Script logo