fotomontaż

Fotomontaż to obraz fotograficzny powstały z zestawienia, kombinacji i połączenia kilku fotografii. Łączenie odbitek fotograficznych, technika powiększalnikowa w ciemni fotograficznej, wielokrotna ekspozycja, nakładanie zdjęć w komputerowych programach fotograficznych. Fotomontaż ma szczególne zastosowanie w fotografii artystycznej, plakatowej i reklamowej. Jest często wykorzystywany przez ilustrowane czasopisma, dający możliwość ukazania kilku równoległych akcji na jednej fotografii, syntezując ilustrowane wydarzenie. Często niechlubnie wykorzystywany do manipulacji w celu uzyskania oczekiwanego odbioru i oczekiwanej interpretacji.

digital art

Sztuka cyfrowa to praktyka artystyczna wykorzystująca technologię cyfrową jako część procesu twórczego lub prezentacji. Na określenie tego procesu do niedawna używano różnych nazw, w tym sztuki komputerowej i sztuki multimedialnej . Sztuka cyfrowa jest sama w sobie objęta szerszym pojęciem sztuki nowych mediów.

fotomontaż

Fotomontaż to obraz fotograficzny powstały z zestawienia, kombinacji i połączenia kilku (lub kilkunastu) fotografii /cyfrowych/, wielokrotna ekspozycja, nakładanie zdjęć. Świetnie nadaje się na wydruk cyfrowy w ramie na płótnie i służy jako obraz naścienny.

Script logo