responsywność

Responsywność /RWD/ to dostosowanie grafiki do rozmiaru wyświetlacza urządzenia mobilnego, na którym dana strona internetowa jest prezentowana.

Responsywność to nie wtyczka, plugin, dodatek, a całkiem osobna strona www. Po wykonaniu strony właściwej, którą oglądamy na komputerze, przechodzimy do budowania parametrów drugiej strony, która będzie wywoływana, gdy ekran i rozdzielczość się zmieniają /zmniejszają/. Strona wcale nie musi być prosta i pozbawiona grafiki, natomiast strona responsywna już powinna. Wymaga ona uproszczeń, ze względu na fakt odtwarzania na urządzeniach mobilnych i po prostu małych gabarytów wyświetlania.

Coraz większa popularność urządzeń mobilnych, a zwłaszcza telefonów jako przeglądarki powoduje, że responsywność lub mobilność jest koniecznością. Dodatkowym atutem jest wyższe honorowanie stron responsywnych i mobilnych przez wyszukiwarkę Google, która jest liderem wyszukiwania.

Zatem zarówno responsywna jak i mobilna strona to zupełnie nowy serwis www. Strona, która włącza się automatycznie gdy otwierana jest na urządzeniach mobilnych. Zatem należy ją traktować równie poważnie i porównywalnie ze stroną właściwą. Pamiętać należy, że przy okazji dużych aktualizacji stron i zmian grafiki, oprócz zmian na stronie właściwej, muszą zaistnieć zmiany na stronach mobilnych. Ponadto strona mobilna czy responsywna może wyglądać zupełnie inaczej i zawierać zupełnie inne treści niż podstawowa strona internetowa.

Script logo